Monthly Archives: октобар 2019

Отворена врата

Отворена врата

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту

Час хемије

Ученици седмог разреда су испитивали физичка својства супстанци. Радили су у групама.

Погледајте фотографије. Фотографије са кристалима на балону показују сублимацију јода.

 

Марија Катић, наставник хемије