Колектив

Добродошлицу у Вукову спомен школу први ће Вам пожелети

 директор школе Перо Тривковић.

   
НАСТАВНИЦИ :
КАТАРИНА АЛЕКСИЋ, професор српског језика,
ИРИНА ВАСИЉЕВИЋ, професор руског језика ,
СПАСОЈЕ МИЈАНОВИЋ, наставник ликовне културе,
ЂОРЂЕ ОНИМУС, наставник музичке културе ,
ЖАРКО СТИЈЕПОВИЋ, наставник историје,
СВЕТЛАНА АНЂЕЛИЋ, професор географије,
ДРАГИЦА МИТРОВИЋ професор физике,
ТАТЈАНА ПАВЛОВИЋ, професор математике,
МАРИЈА ПОПОВИЋ, професор биологије,
ВУКОСАВА ПЕЈИЋ, наставник хемије,
МИЛИЈАН МИТРОВИЋ, наставник техничког и информатичког образовања,
ЉУБОМИР ГРАХОВАЦ, професор физичке културе,
МИРЈАНА СУБОТИЋ, наставник информатике и рачунарства,
ТИЈАНА ВАСИЋ, вероучитељ,
ЈОВАНА ЛАЗИЋ, професор енглеског језика,
СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ, професор разредне наставе,
СНЕЖАНА ИСАКОВИЋ, наставник разредне наставе ,
ВЕСНА ТОШИЋ, професор разредне наставе,
ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ, наставник разредне наставе,

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
ПЕРО ТРИВКОВИЋ, директор,
ДУШИЦА ЈОВАНОВИЋ, педагог,
МИЛЕНА ЛАЗИЋ, секретар школе,
СЛОБОДАНКА ИГЊАТОВИЋ, шеф рачуноводства,

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

РАДМИЛА МИТРОВИЋ, сервирка,
ДРАГИША ЛЕЧИЋ, ложач
МИЛАН РАДИЋ, домар – помоћни радник
Радници на одржавању хигијене:
МАРА КАМЕНАРАЦ,
МИЛАНКА ПЕТРОВИЋ,
ДАНКА ПЕТРОВИЋ,
МИЛАН РАДИЋ.