Библиотечка секција

У оквиру библиотечке секције прво смо донели план рада секције који смо у току наставне године реализовали. У оквиру 36 часова библиотечке секције ученици су уређивали библиотеку, лепили оштећене књиге, прикупљали податке о писцу месеца – Лав Николајевич Толстој, Фјодор Михаилович Достојевски, Антон Павлович Чехов, Максим Горки, Борис Леонидович Пастернак, Александар Сложењицин, Владимир Мајаковски, Михаил Шолохов, Андреј Aндрејевић Вознесенски – радили пано библиотечке секције, радили на размени књига, пружали помоћ при избору литературе, проверавали карта књиге треба ли заменити или не, проверавали датуме задужених књига, стављали печат на новине, уређивали књиге на полицама, правили спискове по одељењима о датумима задужених књига да би подсетили ученике да треба да врате позајмљене књиге, стављали враћене књиге на полице, организовали дежурства у време великог одмора у библиотеци. Очекивани позитивни ефекти су и остварени а то су развијање одговорности, љубави и интересовања према књизи, тимски рад, упознавање са животом и радом појединих писаца, песника, размени мишљења, комуникацији. Библиотечка секција броји 9 чланова ученика шестог разреда, секцију води библиотекар.

 

Ирина Васиљевић, библиотекар