Колектив

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА

„ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“

ТРШИЋ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

школска 2018 / 2019. година

Директор:

 1. АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ

Наставно особље:

 1. МИЈАНОВИЋ СПАСОЈЕ – наставник ликовне културе
 2. МИТРОВИЋ МИЛИЈАН – наставник техничког и информатичког образовања
 3. ГРАХОВАЦ ЉУБОМИР – наставник физичког васпитања
 4. ЈАНЧИЋ МИРЈАНА  – наставник хемије
 5. АЛЕКСИЋ КАТАРИНА – наставник српског језике
 6. ОНИМУС ЂОРЂЕ – наставник музичке културе
 7. ЈАНКОВИЋ РАДЕНКА – наставник физике
 8. СУБОТИЋ МИРЈАНА – наставник информатике и рачунарства
 9. СТИЈЕПОВИЋ ЖАРКО – наставник историје
 10. ПАВЛОВИЋ ГОРДАНА – наставник разредне наставе
 11. ВАСИЉЕВИЋ ИРИНА – наставник руског језика – грађанског васпитања – библиотекар
 12. ИСАКОВИЋ СНЕЖАНА – наставник разредне наставе
 13. ПАВЛОВИЋ СНЕЖАНА – наставник разресне наставе
 14. МРДОВИЋ ЈЕЛЕНА – наставник енглеског језика
 15. ТОШИЋ ВЕСНА – наставник разредне наставе
 16. АНЂЕЛИЋ СВЕТЛАНА – наставник географије
 17. ПАВЛОВИЋ ТАТЈАНА – наставник математике
 18. ЛАЗИЋ ЈОВАНА – наставник енглеског језика
 19. ПОПОВИЋ МАРИЈА – наставник биологије
 20. ЈАНЧИЋ ЈОВАН – наставник верске наставе

Стручни сарадници:

 1. ЈОВАНОВИЋ ДУШИЦА – педагог
 2. РИКАНОВИЋ НАТАША – педагпг

Секретар:

 1. ЛАЗИЋ МИЛЕНА

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове:

 1. ИГЊАТОВИЋ СЛОБОДАНКА

Помоћно-техничко особље

 1. ПЕТРОВИЋ ДАНКА – чистачица
 2. РАДИЋ МИЛАН – радник на одржавању хигијене
 3. МИТРОВИЋ РАДМИЛА – чистачица / сервирка
 4. ЛЕЧИЋ ДРАГИША – домар / мајстор одржавања
 5. ПЕТРОВИЋ МИЛАНКА – чистачица
 6. КАМЕНАРАЦ МАРА – чистачица

 

 

Добродошлицу у Вукову спомен школу први ће Вам пожелети

 директор школе Перо Тривковић.

   
НАСТАВНИЦИ :
КАТАРИНА АЛЕКСИЋ, професор српског језика,
ИРИНА ВАСИЉЕВИЋ, професор руског језика ,
СПАСОЈЕ МИЈАНОВИЋ, наставник ликовне културе,
ЂОРЂЕ ОНИМУС, наставник музичке културе ,
ЖАРКО СТИЈЕПОВИЋ, наставник историје,
СВЕТЛАНА АНЂЕЛИЋ, професор географије,
ДРАГИЦА МИТРОВИЋ професор физике,
ТАТЈАНА ПАВЛОВИЋ, професор математике,
МАРИЈА ПОПОВИЋ, професор биологије,
ВУКОСАВА ПЕЈИЋ, наставник хемије,
МИЛИЈАН МИТРОВИЋ, наставник техничког и информатичког образовања,
ЉУБОМИР ГРАХОВАЦ, професор физичке културе,
МИРЈАНА СУБОТИЋ, наставник информатике и рачунарства,
ТИЈАНА ВАСИЋ, вероучитељ,
ЈОВАНА ЛАЗИЋ, професор енглеског језика,
СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ, професор разредне наставе,
СНЕЖАНА ИСАКОВИЋ, наставник разредне наставе ,
ВЕСНА ТОШИЋ, професор разредне наставе,
ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ, наставник разредне наставе,

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
ПЕРО ТРИВКОВИЋ, директор,
ДУШИЦА ЈОВАНОВИЋ, педагог,
МИЛЕНА ЛАЗИЋ, секретар школе,
СЛОБОДАНКА ИГЊАТОВИЋ, шеф рачуноводства,

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

РАДМИЛА МИТРОВИЋ, сервирка,
ДРАГИША ЛЕЧИЋ, ложач
МИЛАН РАДИЋ, домар – помоћни радник
Радници на одржавању хигијене:
МАРА КАМЕНАРАЦ,
МИЛАНКА ПЕТРОВИЋ,
ДАНКА ПЕТРОВИЋ,
МИЛАН РАДИЋ.