Колектив

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА

„ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“

ТРШИЋ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

школска 2021 / 2022. година

Добродошлицу у Вукову спомен школу први ће Вам пожелети

Директор:

 1. АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ

Наставно особље:

 1. ПЕТРОВИЋ КСЕНИЈА  – наставник ликовне културе
 2. МИТРОВИЋ МИЛИЈАН – наставник техничког и информатичког образовања
 3. РАДЕНКО ТОМИЋ – наставник физичког васпитања
 4. КАТИЋ МАРИЈА  – наставник хемије
 5. АЛЕКСИЋ КАТАРИНА – наставник српског језике
 6. ОНИМУС ЂОРЂЕ – наставник музичке културе
 7. ЈАНКОВИЋ РАДЕНКА – наставник физике
 8. СТИЈЕПОВИЋ ЖАРКО – наставник историје
 9. ПАВЛОВИЋ ТАТЈАНА – наставник разредне наставе
 10. МАРКОВИЋ ЉИЉАНА- наставник руског језика – грађанског васпитања – библиотекар
 11. ИСАКОВИЋ СНЕЖАНА – наставник разредне наставе
 12. ИСАИЛОВИЋ МАРИЈА – наставник разресне наставе
 13. МРДОВИЋ ЈЕЛЕНА – наставник енглеског језика
 14. ТОШИЋ ВЕСНА – наставник разредне наставе
 15. ПОПОВИЋ ЗОРИЦА – наставник географије
 16. ЈАВТИЋ ВЕРИЦА – наставник математике
 17. ЛАЗИЋ ЈОВАНА – наставник енглеског језика
 18. ПОПОВИЋ МАРИЈА – наставник биологије
 19. ЈАНЧИЋ ЈОВАН – наставник верске наставе
 20. ЈАНКОВИЋ МИЛОШ- наставник информатике и рачунарства

Стручни сарадници:

 1. ЈОВАНОВИЋ ДУШИЦА – педагог
 2. РОГАНОВИЋ НАТАША – педагпг

Секретар:

 1. ЛАЗИЋ МИЛЕНА

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове:

 1. ИГЊАТОВИЋ СЛОБОДАНКА

Помоћно-техничко особље

 1. ПЕТРОВИЋ ДАНКА – радник на одржавању хигијене
 2.  МИЛАН МАТИЋ- радник на одржавању хигијене
 3. МИТРОВИЋ РАДМИЛА – кувар/ сервирка
 4. РАДИЋ МИЛАН- домар / мајстор одржавања
 5. ПЕТРОВИЋ МИЛАНКА – радник на одржавању хигијене
 6. КАМЕНАРАЦ МАРА – радник на одржавању хигијене