Школа данас

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ

  ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму и одвија се у оквиру 4 разреда млађих и 4 разреда старијих ученика. Ученици од петог до осмог разреда наставу похађају у првој смени која почиње у  7:45 h, а завршава се у 13:30 h. Ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају у две смене (прва смена и међусмена). Настава у првој смени почиње у 7:45h, а завршава се у 11:15h, а настава у међусмени почиње у 11:20 h, а завршава се у 15:40h.Ученици од I до IV разреда месечно мењају смене.

У школи је организовано дежурство наставника и помоћних радника, који ће водити адекватну евиденцију о свом раду (Књига дежурства).

 

 

КАЛЕНДАР РАДА

 

Настава и остали облици образовно-васпитног рада у школи се остварују у два полугодишта. Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2015. године, а завршава се у  петак, 29. јануара 2016. године. Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2016. године, а завршава се за ученике осмог разреда у среду, 1. јуна  2016. године, а за ученике од I-VII разреда у среду, 15. јуна 2016. године.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда оствариваће се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних  дана.

Образовно-васпитно рад за ученике осмог разреда оствариваће су у 34 петодневних наставних седмица, односно 170 наставних  дана.

Напомена:

  • Среда фебруар 2016.године – настава ће се одвијати по распореду часова од понедељка;

 

 

Остали значајни датуми су следећи:

Вуков Сабор …………………………………………………………………………………14.- 20. 09.2015.

Крос за ученике ………………………………………………………………………………октобар 2015.

  • Дечија недеља ……………………………………………………………………….октобар 2015.
  • Безбедност деце у саобраћају ……………………………………………. септембар 2015.
  • Борба против болести зависности ………………………………………….у току године
  • Дан школе …………………………………………………………………………………..8.11.2015.
  • Дан борбе против СИДЕ ……………………………………………………………..1.12.2015.
  • Пролећни крос …………………………………………………………………………..април 2016.
  • Свети Сава ………………………………………………………………………………..27.1.2016.
  • Сретењски устав ………………………………………………………………………..15.2.2016.
  • Ђачки Вуков сабор……………………………………………………………………….мај 2016.