Ученичке организације

У школи раде следеће ученичке организације:

Дечји савез – као општа, васпитна, друштвена, добровољна организација деце светског карактера. Окупља све ученике основношколског узраста. У основи садржаја рада Дечјег савеза налази се игра као најважнија дечја активност, дружење, друштвено забавни живот, еколошко васпитање, подстицање радозналости, радне активности, упознавање са културним, историјским, уметничким и етичким вредностима и традицијама свог и других народа, разумевање и поштовање различитих култура, језика и вера. За време Дечије недеље, прва недеље октобра, из Дечјег савеза стиже програм обележавање где су предложене теме и начини остваривања тих тема прилагођени узрасту деце. Тада званично бивају примљени у овај Савез ученици првог разреда уз пригодан програм.

За рад Дечјег савеза задужени су:  Душица Јовановић  и Снежана Исаковић

 

Подмладак Црвеног крста – у оквиру ове организације планирају се следеће акције:

* “Заштитимо децу у саобраћају“

* Хуманитарна трка “ За срећније детињство“

* Организовање и осмишљавање активности за “Дечју недељу“

* Хуманитарна акција “Друг другу“

* Предавања везана за болести зависности

* “Бирамо најуређенију школску средину“

* Квиз “Шта знам о Црвеном крсту“.

Важно је истаћи да  се деца увек радо одазивајуи масовно учествовују у хуманитарним акцијама Црвеног крста помоћ “Друг другу“ и трка за “Срећније детињство“.

 

Задужена за рад: Душица Јовановић

 

Ученички парламент

Рад ученичког парламента регулисан је чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања.

Ученички парламент у нашој школи чине по четири представника из седмог и осмог  разреда.

Чланове Парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке године. Чланови Парламента бирају председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора (проширени сазив Школског одбора) и једног представника који учествује у раду Стручног актива за развојно планирање.

Кроз активности у Ученичком парламенту ученици су упознати са подручјима у којима могу давати своје мишљење и предлоге: безбедност ученика, Школски програм, школско развојно планирање, Годишњи план рада, начин уређења школског простора, избор уџбеника, слободне и ваннаставне активности.