Пројекат ученика првог разреда

Огртач – презентација пројекта ученика 1. разреда за Дан школе.