Teматски дан „Драга наша јесени, велико ти хвала“

учесници: први, други. трећи и четврти разред

учитељице: Снежана Исаковић, Снежана Павловић, Гордана Павловић, Весна Тошић

Први час тематског дана био је уводни део везан за јесен, време, природу, животиње… (реализатор Снежана Павловић).

Потом су ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда отишли у учионицу бр. 2 где су били распоређени у груп по разредима и радили радове везане за јесен. Кроз те радионице је заступљена настава свих предмета нижих разреда.